Naše služby

  • návrh a realizácia záhrad
  • terénne úpravy
  • pokládka trávnikových kobercov
  • celoročná údržba záhrad
  • orez drevín, výrub drevín
  • realizácia závlahy, vodných prvkov a jazierok
  • spevnené plochy, drevostavby, altánky
  • ošetrovanie a postreky drevín
  • zimná údržba